Detta fält gör det möjligt att utföra en sökning för alla objekt i databasen som ligger inom det avstånd du anger från postnummer du anger.