Region   

Återbetalningspolicy

Om en annons nekas publicering får du ett tillgodohavande på motsvarande annonsens värde.

Tillgodot sparas i ett år, och kan användas till det samma eller en ny annons.