Region   

Regler & Villkor (Användaravtalet )

1. Regler

Genom att besöka denna webbplats, accepterar du att vara bunden av dessa webbplats Villkor för användning, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att följa tillämplig lokal lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, är du förbjudet använda eller få tillgång till denna webbplats. Det material som ingår i denna webbplats är skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt .

2. Varning

  1. Materialet på Swebiz är försedda "i befintligt skick". Swebiz ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda , och härmed frånsäger och omintetgör alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter.
  2. Ytterligare, Swebiz garanterar inte eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt i samband med sådant material eller på några webbplatser kopplade till denna webbplats.

3. Begränsningar

Under inga omständigheter skall Swebiz eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten) till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på Swebiz s webbplats, även om Swebiz eller Swebiz auktoriserad representant har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kan dessa begränsningar inte gäller för dig.

4. Revideringar och Errata

Materialen som förekommer på Swebiz s hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Swebiz garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Swebiz kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. Swebiz dock inte göra några åtaganden att uppdatera materialet.

5. Länkar

Swebiz har inte granskat alla webbplatser som är kopplade till dess webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet i en sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte godkännande av Swebiz på webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

6. Regler för Användning av Ändringar

Swebiz kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personuppgifter skyddas och underhållas.